بیمه سامان - معرفی شرکت سهامي بيمه آسيا

Asia Insurance Logo

شرکت سهامي بيمه آسيا

شرکت سهامي بيمه آسيا در تير ماه سال 1338 به منظور انجام انواع معاملات بيمه اي و عمليات بازرگاني تآسيس شد. اين شرکت در همان تاريخ ذيل شماره 6795 در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسيده است. بر اساس مصوبه شوراي انقلاب اسلامي و لايحه قانوني ملي شدن مؤسسات بيمه و مؤسسات اعتباري، مصوب سال 1358 شرکت سهامي بيمه آسيا از تاريخ 1358/4/4ملي اعلام شد.

در اوايل سال 1360 به دليل عدم اجازه فعاليت به برخي از شرکتهاي بيمه، ساختار و فعاليت هاي شرکت سهامي بيمه آسيا ابعادي تازه يافت. به استناد ماده دوم قانون اداره امور شرکتهاي بيمه مصوب 1367/9/13 مجلس شوراي اسلامي و بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي، اساسنامه اين شرکت در جلسه مورخ 1368/9/15 به تصويب هيآت وزيران وقت رسيد. اين اساسنامه موجب شد تا تسهيلات مطلوبي براي کليه فعاليت هاي شرکت فراهم شود.

بر اساس مصوبه جديد، موضوع فعاليت شرکت بيمه آسيا عبارت است از:

1. انجام انواع عمليات مربوط به امور بيمه هاي بازرگاني در رشته بيمه هاي اشياء، مسئوليت و اشخاص
2. قبول بيمه هاي اتکايي از مؤسسات بيمه داخلي و خارجي
3. واگذاري بيمه هاي اتکايي از مؤسسات بيمه داخلي و خارجي

همچنين شرکت سهامي بيمه آسيا به منظور توسعه فعاليتي خود در سراسر کشور و تامين نيازهاي بيمه اي هم ميهنان عزيز، مبادرت به تشکيل سرپرستی هاي يازده گانه نموده است که هر يک از آنها نيز چند شعبه را تحت پوشش دارد.

در حال حاضر 11 سرپرستي، حدود 90 شعبه و اداره پرداخت خسارت و افزون بر 2000 نمايندگي حقيقي و حقوقي در بيش از 275 شهر کشور، شبکه فعاليت شرکت بيمه آسيا را تشکيل ميدهند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره شرکت سهامي بيمه آسيا می توانید به وبسایت این شرکت به آدرس www.bimehasia.com مراجعه فرمائید.

منبع: سایت شرکت سهامي بيمه آسيا