بیمه آسودگی با بخشی از هزینه سفر

بیمه آسودگی با بخشی از هزینه سفر

مقاله رضا شیرخانی در نشریه تعطیلات نو

نشریه تعطیلات نو که به صورت هفتگی منتشر می شود در شماره 203 خود در تاریخ 4 تیرماه 90 اقدام به چاپ مقاله ای از آقای شیرخانی نماینده شرکت بیمه سامان به عنوان کارشناس بیمه نمود که متن مقاله به شرح زیر است:


بیمه، آسودگی با بخشی از هزینه سفر

تصمیم می گیریم که به تعطیلات برویم. برنامه را هماهنگ می کنیم. زنگ می زنیم به آژانس هواپیمایی و سراغ تور می گیریم. شاید هم می خواهیم به تنهایی، با وسیله نقلیه شخصی یا هر چیز دیگر سفر کنیم. همه جوانب را سنجیده ایم و لوازم سفر را فراهم کرده ایم. اما ...

مسافرت همیشه توأم با آرامش نیست، باید به فکر روی دیگر سکه هم باشیم. در زندگی روزمره ممکن است حوادث مختلفی برایمان پیش بیاید که تحمل این حوادث در سفر با توجه به شرایط ناپایدار آن سخت تر است. ممکن است در هنگام سفر دچار تغییرات ناگهانی آب و هوا شویم. شاید در سفرهای خارج از کشور لوازم همراه خود را از دست دهیم. امکان دارد سفر ما خاطره تلخی باشد. اما این خاطره تلخ بعضاً هزینه زیادی هم در بر خواهد داشت.

هزینه کامل بیمه های یک سفر به ندرت از پنج درصد هزینه سفر تجاوز می کند و با پرداخت این هزینه ناچیز می توان سفر را با آسودگی به پایان رساند.

هم اکنون بیمه های زیادی در کشور برای مسافرت در نظر گرفته شده است که شامل دو دسته بیمه نامه های مخصوص مسافران و بیمه نامه های مربوط به مراکز تفریحی می شود.

بیمه آسودگی با بخشی از هزینه سفر

-  مسافران می توانند با خرید بیمه نامه حوادث شخصی یا خانوادگی مسافرتی، خرید بیمه نامه شخص ثالث و بدنه اتومبیل خود و همچنین بیمه آتش سوزی منزل به هنگام مسافرت آسوده سفر کنند.
-  مراکز تفریحی و آژانس و تورهای مسافرتی هم می توانند مسئولیت خود را در مقابل مسافران و گردشگران و مکان های خود را در مقابل خطراتی مانند آتش سوزی بیمه کنند.

با همه این تفاسیر، هنوز هم بسیاری از مسافران و گردشگران، حتی در سفر های خارجی خود در خرید بیمه نامه اهمال می کنند و بسیاری از دست اندرکاران صنعت گردشگری نیز برای کسب سود بیشتر از خرید بیمه نامه خودداری می کنند. در حالی که بسیاری از حوادث و مخصوصاً حوادث رانندگی جزو سوژه های اصلی اخبار رسانه هاست و تا اندازه ای پیشرفت کرده که سفرهای گردشی و تفریحی با نگرانی ها و استرس های زیادی برای متولیان و استفاده کنندگان از برنامه های گردشگری همراه است.

در حالی که اگر نگاهی به آمارهای موجود به کشورهای توریست پذیر بیاندازیم، در می یابیم که امنیت و آسایش در سفر برای بسیاری از مسافران حتی از خوراک و پوشاک نیز اهمیت بیشتری دارد. حلقه گمشده ای که اگر آن را دریابیم، قدم بلندی در بهبود سطح رفاه و امنیت مسافران و رونق گردشگری برداشته ایم.

رضا شیرخانی - کارشناس بیمه و نماینده رسمی شرکت بیمه سامان