در 6 ماه نخست سال ۱۳۹۰ خسارت پرداختي بيمه ۴۹ درصد افزايش يافته است

در 6 ماه نخست سال ۱۳۹۰ خسارت پرداختي بيمه ۴۹ درصد افزايش يافته است

در شش ماهه اول امسال نزديك به ۲۱۸۵ ميليارد تومان خسارت پرداخت شد.

شركت‌هاي بيمه براي حمايت از بيمه گذاران خود در شش ماهه اول امسال نزديك به ۲۱۸۵ ميليارد تومان خسارت پرداختند. اين رقم ۴۹ درصد بيش از خسارت پرداختي در شش ماهه اول پارسال است.

دارندگان بيمه‌نامه در اين شش ماه، سه ميليون و ۳۴ هزار و ۴۸۷ مورد از خسارت‌هاي خود را با استفاده از پوشش بيمه نامه، از طريق شركت هاي بيمه جبران كردند.

به گزارش روابط عمومي بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران، بر اساس آمارهاي دريافت شده اداره بررسي‌هاي آماري بيمه مركزي از عملكرد ۲۰ شركت بيمه فعال در شش ماهه اول امسال، صنعت بيمه كشور در اين شش ماه با صدور بيش از ۱۵ ميليون و ۶۳۳ هزار بيمه‌نامه ريسك‌هاي بيمه گذاران خود را در رشته‌هاي مختلف بيمه‌هاي زندگي و غيرزندگي زير پوشش بيمه قرار دادند.

حق بيمه توليد شده در بازار بيمه كشور در شش ماهه اول امسال به حدود ۳۵۹۳ ميليارد تومان رسيد كه در مقايسه با مدت مشابه سال پيش ۳۵ درصد افزايش يافت.

خسارت پرداختي شركت‌هاي بيمه بابت جبران خسارت بيمه گذاران خود در شش ماه اول امسال در مقايسه با مدت مشابه سال پيش ۴۹ درصد افزايش داشت. به اين ترتيب نسبت خسارت بازار بيمه كشور طي فروردين تا پايان شهريور سال ۱۳۹۰ در مقايسه با مدت به سال پيش ۷/۵ درصد افزايش يافت و به ۸/۶۰ درصد رسيد.

بر اساس آمارهاي ارائه شده اداره بررسي‌هاي آماري بيمه مركزي، در نيمه اول امسال، ۳/۴۰ درصد حق بيمه توليدي شركت‌هاي بيمه و ۶/۴۶ درصد از كل خسارت‌هاي پرداختي اين شركت‌ها مربوط به بيمه شخص ثالث بوده است.

منبع: سایت بیمه مرکزی جمهوری اسلامیرضا شیرخانی - کارشناس بیمه و نماینده رسمی شرکت بیمه سامان - 24 آبان 1390